http://www.phudoi.com  Eng Language ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท เสนอ โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่ง ทีลอซู ทีลอจ่อ ชมป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ กลางขุนเขา พักสบายที่ภูดอยแค้มป์ไซท์... ภูดอยแค้มป์ไซท์เสนอ โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่ง ทีลอซู ทีลอจ่อ ชมป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ กลางขุนเขา พักสบายที่ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท...

สายด่วน: 081-8868783

 
     
 

  ท่องเที่ยว น้ำตก ทีลอซู อำเภอ อุ้มผาง

  สมุดเยี่ยม

ติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์ของภูดอย

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท อำเภออุ้มผาง
โทร.055-561-049
โทรสาร 055-561-279
มือถือ นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย 08-1886-8783
(คุณณรงค์ คำภีร์ )
E-mail 1: umphang_phudoi@
hotmail.com

E-mail 2: phudoi1@gmail.com  

 
 
ปฏิทินท่องเที่ยว อำเภออุ้มผางตามฤดูกาล

*

พาลูกไปจับรุ้งที่อ้มผาง เริ่มเดือน ก.พ. - พ.ค. ของทุกปี
* ท่องเที่ยวชมน้ำตกทีลอจ่อ - สายรุ้ง - ทีลอซู เดินทางโดยรถ ขี่ช้าง ล่องแก่งได้ทั้งปี
ยกเว้น ตั้งแต่เดือน
มิ.ย-ก.ค-ส.ค (ฤดูฝน)  ใช้การเดินทางโดยการล่องแก่ง ต่อด้วยเดินทางเท้าระยะทาง 10 กม. เพื่อชมน้ำตกทีลอซูที่สวยงาม
* ท่องเที่ยวล่องแก่ง บ้านอุ้มผางคี , บ้านแม่กลองใหญ่ เริ่มเดือน ก.ค. - พ.ย. ของทุกปี
* ท่องเที่ยวล่องแก่งชมน้ำตกทีลอเร เริ่มต.ค. - ม.ค.ของทุกปี

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคประจำตัว กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม ถุงมือ ถุงเท้า ไฟฉาย
เสื้อกันหนาวหรือเสื้อกันฝน ยาทากันยุง ยาแก้เมารถ รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะรัดส้น
ข้อแนะนำการแต่งกายในการล่องแก่ง หรือ เดินป่า ควรเป็นเสื้อยืดแขนยาว กางเกงขา สั้น-ยาว ที่ใส่สบายตัวไม่ซับน้ำ

 

ค่าใช้จ่ายรวมดังนี้

ค่ารถ รับ – ส่ง ในพื้นที่ ค่าบริการล่องเรือ อุปกรณ์แค้มป์ปิ้ง ที่พัก อาหาร
ค่ารถ รับ - ส่ง กรุงเทพ – อุ้มผาง ไป – กลับ , แม่สอด – อุ้มผาง ไป – กลั
มัคคุเทศก์ คนงาน ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ขออนุญาตป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

เงือนไขการชำระเงิน

1.

มัดจำ 30 – 50 % ของยอดรวมทั้งหมดผ่านบัญชีธนาคารหรือทางธนาณัติก็ได้ ส่วนที่เหลือให้จ่ายก่อนเดินทางหรือมาจ่ายที่อุ้มผางทั้งหมด

2.

ส่งรายชื่อ – นามสกุล สำหรับผู้ที่จะเดินทาง อย่างช้าสุดก่อนการเดินทาง 1 วัน เพื่อที่จะทำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางและขออนุญาตเข้าพื้นที่ป่าไม้

 

การชำระเงินผ่านธนาคาร

นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 573-2-40068-1

 

มุมมองใหม่น้ำตกบรรได
มุมหนึ่งของน้ำตกทีรอเล

 

ภาพบรรยากาศภูดอย

 

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท ขอสนับสนุนคนไทย เที่ยวเมืองไทย ไปอำเภอ อุ้มผาง

 

 
ฟังเพลงภูดอยเรดิโอ FM 98.00 MZ  

การเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี
 

 

โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ 3 ฤดู ยลโฉม น้ำตกทีลอซู
ที่อำเภอ อุ้มผาง จ.ตาก 

ลำดับ โปรแกรมทัวร์ ฤดูหนาว
( ต.ค.-ม.ค.ของทุกปี )
คน รับอุ้มผาง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ
(บาท/คน)
1 1คืน 2วัน ล่องแก่งต้นแม่น้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท หรือ ภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน)
9-10 1,700 2,400 3,200
7-8 2,000 2,600 3,800
5-6 2,400 3,200 4,800
3-4 2,800 4,200 -
2 3,500 5,500 -
2 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
9-10 2,700 3,200 4,200
7-8 2,800 3,300 4,500
5-6 3,300 4,100 5,900
3-4 3,800 5,200 -
1-2 4,200 6,200 -
3 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักแค้มป์ทีลอซู 1 คืน และ พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน)
9-10 2,500 3,000 4,000
7-8 2,700 3,300 4,500
5-6 3,000 3,800 5,600
3-4 3,500 4,900 -
1-2 4,200 6,000 -
4 2คืน 3วันล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
9-10 2,500 3,300 4,000
7-8 2,600 3,500 4,500
5-6 2,700 3,800 5,500
3-4 3,500 4,900 -
1-2 4,200 6,300 -
5 2คืน 3วัน พาลูกมาจับสายรุ้งที่อุ้มผาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซูและชมทะเลหมอก
(พักภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน และ พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน หรือ พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
9-10 2,200 2,700 3,600
7-8 2,400 3,000 4,300
5-6 2,700 3,600 5,300
3-4 3,500 5,000 -
1-2 4,200 6,100 -
6 3คืน 4วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอเร เดินป่าหรือนั่งช้าง และชมทะเลหมอก นั่งช้างราคา 2,200 บาท (1 เชือกนั่งได้ 2 คน)
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน และ แค้มป์ทีลอเร 1 คืน)
9-10 - - -
7-8 4,400 4,900 6,200
5-6 5,000 5,800 7,800
3-4 5,800 7,200 -
1-2 7,000 9,000 -
7 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอเร และชมทะเลหมอก นั่งช้างราคา 2,200 บาท (1 เชือกนั่งได้ 2 คน) 
(พักแค้มป์ทีลอเร 1 คืน และ พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน)
9-10 3000 3,500 4,500
7-8 3,500 4,100 5,400
5-6 4,000 4,800 6,600
3-4 5,000 6,400 --
1-2 6,000 8,000 --
ลำดับ โปรแกรมทัวร์ ฤดูร้อน
( ก.พ.-พ.ค.) ของทุกปี
คน นำรถมาเอง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ รถตู้ VIP
(บาท/คน)
1 1คืน 2วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท หรือ ภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน)
9-10 1,700 2,200 3,100
7-8 2,000 2,600 3,800
5-6 2,400 3,200 4,800
3-4 2,800 4,200 -
2 3,300 5,300 -
2 2คืน 3วัน พาลูกมาจับสายรุ้งที่อุ้มผาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน และ พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน หรือ พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
9-10 2,200 2,700 3,600
7-8 2,400 3,100 4,200
5-6 2,700 3,700 5,100
3-4 3,500 5,100 -
2 4,200 6,500 -
3 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน และ พักภูดอยแค้มไซท์ 1 คืน หรือ พักภูดอยรีสอร์ท 2คืน)
9-10 2,700 3,200 4,200
7-8 2,800 3,300 4,500
5-6 3,100 4,100 5,500
3-4 3,500 5,200 -
2 4,200 6,200 -
4 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู บ้านกระเหรี่ยงโคทะ เดินป่าหรือนั่งช้าง นั่งช้างราคา 1,000 บาท (1 เชือกนั่งได้ 2คน)
(พักแคมป์ทีลอซู 1 คืน และ พักบ้านกระเหรี่ยงโคทะ 1 คืน)
9-10 2,500 3,000 4,000
7-8 3,000 3,600 4,900
5-6 3,500 4,300 6,100
3-4 4,000 5,400 -
2 4,500 6,500 -
ลำดับ โปรแกรมทัวร์ ฤดูฝน ( มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ของทุกปี ) คน นำรถมาเอง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ รถตู้ VIP
(บาท/คน)
1 2 คืน 3 วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู และดูทะเลหมอก
(พักแค้มป์ทีลอซู1 คืน พักรีสอร์ท 1 คืน)
9-10 2,400 2,800 3,700
7-8 2,500 3,100 4,400
5-6 2,800 3,600 5,400
2 3 คืน 4 วัน ล่องแก่งบ้านอุ้มผางคี สู่น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และ ดูทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน พักแค้มทีลอซู 1 คืน)
9-10 3,700 4,200 5,300
7-8 3,900 4,500 5,900
5-6 4,200 5,000 7,000
3 3 คืน 4 วัน ล่องแก่งบ้านแม่กลองคี น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู และดูทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 ตืน พักแค้มป์ทีลอซู 1 คืน )
9-10 3,800 4,300 5,400
7-8 4,400 4,900 6,200
5-6 5,000 5,800 7,800
4 2คืน 3วัน เดินป่าชมน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร และทัศนศึกษาวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านเปิ่งเคลิ่งชายแดนไทย - พม่า
(
พักแค้มป์ ปี๊ตุ๊โกร 1 คืน พักบ้านเปิ่งเคลิ่ง 1 คืน)
9-10 2,400 2,900 3,800
7-8 2,600 3,200 4,500
5-6 3,000 3,900 5,600
 

 

โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวแหล่งใหม่
ของอำเภอ อุ้มผาง 

ลำดับ โปรแกรมทัวร์ คน นำรถมาเอง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ รถตู้ VIP
(บาท/คน)
1 2คืน 3วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และเดินทางไปสัมผัสชีวิตชาวบ้านเลตองคุ
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืนพักบ้านเปิ่งเคลิ้ง 1 คืน)
9-10 3,500 3,900 4,900
7-8 3,900 4,500 6,400
5-6 4,200 5,000 7,600
3-4 4,600 - -
2 5,000 - -
2 2 คืน 3 วัน ชมน้ำตกลีซอ-บ่อน้ำร้อน-เดินป่า
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน พักแค้มป์ไซท์หมู่บ้านแม่ละมุ้งคี 1คืน)
9-10 2,200 2,700 3,600
7-8 2,500 3,100 4,300
5-6 2,800 3,600 5,000
3-4 3,000 4,300 7,000
2 3,500 - -
3 2 คืน 3 วัน ชมน้ำตกลีซอ-บ่อน้ำร้อน-เดินป่าล่องแก่งน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน สู่น้ำตกทีลอซู ชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน พักแค้มป์ไซท์หมู่บ้านแม่ละมุ้งคี 1คืน )
9-10 3,500 4,000 4,900
7-8 4,000 4,600 5,800
5-6 4,500 5,300 7,000
3-4 5,500 6,800 9,800
2 6,000 - -

     

โปรแกรมทัวร์ อำเภออุ้มผาง เดินทางโดย เครื่องบิน กรุงเทพฯ – แม่สอด และ แม่สอด - กรุงเทพฯ
2 คืน 3 วัน (ฤดูหนาว)

ลำดับ โปรแกรมทัวร์ รับที่อุ้มผาง(บาท/คน)  รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับกรุงเทพฯ
(บาท
/ คัน)
จำนวนคน
1
2 คืน 3 วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชนน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
2,500 3,200 4,000 9-10
2,600 3,300 4,500 7-8
2,900 4,100 5,500 5-6
3,400 4,200 - 3-4
4,200 6,200 - 2
2 2 คืน 3วัน พาลูกมาจับสายรุ้งที่อุ้มผาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซูและชมทะเลหมอก
(พักภูดอยแค้มป์ไซท์ 1 คืน และ พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน หรือ พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน)
2,200 2,700 3,600 9-10
2,400 3,000 4,300 7-8
2,700 3,600 5,300 5-6
3,500 5,200 - 3-4
4,200 6,100 - 2

     

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท
ขอสนับสนุน คนไทยท่องเที่ยวเมืองไทยไปอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 23-1239

ภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท เป็นสถานที่พัก 2 รูปแบบดังนี้

         1.  ภูดอยแค้มป์ไซท์ สถานที่พักแบบทำธรรมชาติ เน้นการพักค้างคืนแบบนอนเต็นท์ มีสถานที่จอดรถ ห้องน้ำ-ห้องส้วม มีน้ำอุ่นให้อาบ สะอาด สะดวก ปลอดภัย พร้อมร้านอาหาร อยู่ติดกับลำห้วยอุ้มผาง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถพักผ่อน ตกปลา ลงเล่นน้ำในลำห้วยได้ และวิ่งออกกำลังกาย หรือปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชาวอำเภออุ้มผางได้ตามต้องการ ยามค่ำคืนสามารถเล่นแค้มป์ไฟร้องเพลงได้ตามอัธยาศัย และ มีบริเวณให้เช่ากางเต็นท์ ในราคากันเองและสามารถรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ทั้ง 3ระบบคือ AIS DTACและTrue Move

         2. ภูดอยรีสอร์ท เป็นที่พักแบบธรรมชาติ พักค้างคืนแบบห้องพัก บ้านเป็นหลังๆ สะดวก สบาย ปลอดภัย พร้อมร้านอาหาร มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ในตัว ทีวี น้ำอุ่น ห้องประชุมสัมมนา คาราโอเกะ มีมุมกาแฟ และมี Internet WiFiทุกห้องพักสามารถรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ทั้ง 3 ระบบคือ AIS DTAC และ True Move และ ยินดีรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต Union Pay ของทุกธนาคาร

      ภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท มีการเตรียมพร้อม และยินดีรับใช้ ให้บริการท่องเที่ยวทุกรูปแบบในอำเภออุ้มผาง ตามที่ท่านต้องการพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์

บริการห้องพัก

- ห้องแอร์ ราคาห้องพัก 500 - 1,200 บาท/้อง
- ห้องพัดลม ราคาห้องพัก 400 - 800 บาท/ห้อง (นอนได้ 2-6 คน)

การชำระเงินผ่านธนาคาร....นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 573-2-40068-1


ท่องเที่ยวทัวร์ป่าอย่างคุ้มค่า ต้องปรึกษาภูดอยแค้มป์ไซท์

     
 

ต้องการหาเพื่อนร่วมเดินทางไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู
คลิก
สมุดเยี่ยม

 
     
ชีวิตกับการท่องเที่ยว


ชีวิตถ้ารู้จักเพียงพอ "จะไม่มีการขาดทุน" ควรหาโอกาสให้กับชีวิตบ้าง ที่ตรากตรำ เหนื่อยล้า และต่อสู้มาตลอดชีวิตโดยหาสิ่งทดแทนที่ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง  สิ่งนั้นคือ "ธรรมชาติ" มีสัจธรรมในตัวของมันเอง เพียงแต่เรายอมรับ และทำความเข้าใจแบบง่าย ๆ ก็จะรู้ว่าชีวิตเราก็เหมือนกับธรรมชาตินั้นเอง

    ดังนั้น โอกาสของชีวิตคือ ได้ท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติเรียนรู้ถึงธรรมชาติทุกแขนงที่เราต้องค้นหามัน ด้วยตัวของเราเอง นั่นคือ "กำไรของชีวิต";;;;;;;;;;   More...
                                                             

 
 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ 


ภูดอยแคมป์ไซท์ แอนด์ รีสอร์ท ขอเสนอโปรแกรมพิเศษปลายฝนต้นหนาววันหยุดประจำปี 2557-2558

- วันที่ 5-7ธันวาคม 2557 เป็นวันพ่อ หยุดต่อเนื่องหลายวัน(เป็นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
- วันที่ 10 ธันวาคม 2557 วันรัฐธรรมนูญ(ตรงกับวันพุธ)
- วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตรงกับวันพุธ

ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ดังนี้
1. โปรแกรมทัวร์ 2 คืน 3 วัน ที่อุ้มผาง ขับรถมาเอง นอนรีสอร์ท 1 คืน นอนแคมป์ไซท์ 1คืน หรือ นอนรีสอร์ท 2 คืน
2. โปรแกรมทัวร์ 2 คืน 3 วัน รถตู้วีไอพีรับที่กรุงเทพฯ หรือ จังหัวดอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
3. โปรแกรมทัวร์ 2 คืน 3 วัน รถตู้วีไอพี รับที่แม่สอด หรือ เป็นรถปิคอัพ 2 แถว
4. โปรแกรมทัวร์ รับที่สนามบินอำเภอแม่สอด

ภูดอยแคมป์ไซท์&รีสอร์ทมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุด ที่แคมป์ไซท์ สนุกสนานการเล่นรอบกองไฟ ฟังเพลปล่อยโคมลอยประทีป ขอพรจากเทพเจ้าเบื้องบน เพื่อเป็น สิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว พร้อมอาหารปิ้งอย่างบาบีคิวหรือร้องเพลงได้ตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทุ่งหญ้าและสายน้ำ แบบเป็นกันเองของภูดอยแคมป์ไซท์&รีสอร์ท

ท่านที่มีความประสงค์จะท่องเที่ยวตามเทศกาลในวันหยุด ให้รีบสั่งจองโปรแกรมทัวร์ในฤดูหนาว”ด่วน”เพราะภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท รองรับนักท่องเที่ยวได้ในจำนวนจำกัด เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอง

ท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ 3 ฤดู ยลโฉม น้ำตกทีลอซู ที่อำเภอ อุ้มผาง จ.ตาก
 

อำเภออุ้มผาง เป็นอำเภอหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นทะเลภูเขา ถ้าไปเที่ยวอำเภออุ้มผาง ก็เปรียบเสมือนไปเที่ยวเกาะ แต่ที่นี่เป็นอำเภอเกาะภูเขา ในการเดินทางก็คงจะมีขั้นตอนมากพอสมควรไม่เหมือนเราเดินทางไปเที่ยวแหล่งอื่นและเป็นอำเภอหนึ่งเดียวที่สามารถ ท่องเที่ยว ถ่ายภาพล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอซู และดูทะเลหมอก ในฤดูร้อนของทุกปีได้คือ เดือน มีนาคม เมษายน พฤษาคม ถ้าเปรียบเทียบแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้ว สถานที่อื่นคงจะไปล่องแก่งชมน้ำตก หรือชมทะเลหมอกนั้นคงจะหาได้ยากมากนี่คือความเป็นเสน่ห์ของอำเภออุ้มผางและเป็นหนึ่งเดียว ของสายน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของป่าต้นน้ำลำธาร

 

สำหรับนักท่องเทียวถ่ายภาพมืออาชีพ หรือมือใหม่สมัคเล่นก็ตามเชิญท่านมา เราจะพาท่านไปถ่ายภาพที่ประทับใจ มุมมองใหม่ๆ ของอำเภออุ้มผางโดยเฉพาะธรรมชาติแล้ว มีให้ถ่ายตลอดเวลา เช่น ภูเขา สายน้ำ ทะเลหมอก น้ำตก สัตว์ป่า ถ้ำ วัฒนธรรมประเพณีหรือ วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น สำคัญอยู่ที่การเตรียมตัว เตรียมกล้องถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ ขนาดของเลนส์ต่างๆ หรือ เมมโมรี่สติก อย่าประมาทโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ให้ท่านต้องเสียดายโอกาส ที่คิดไม่ถึง ที่กดชัดเตอร์ เพลินจนลืม ……. อุปกรณ์สำรองนั้นคือปัญหาใหญ่ของการถ่ายภาพที่อำเภออุ้มผาง จ ตาก

 

***การเดินทางมาเที่ยวอำเภออุ้มผาง ต้องตั้งใจมาจริงๆ แต่จะให้ คุ้มค่า ไม่ใช่ไปชม น้ำตกทีลอซูอย่างเดียว ต้องได้ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลองละดับ 1 - 2 (เด็กเล็ก-ผู้สูงวัย ล่องแก่งได้ปกติ ) ชมสอง ฝากฝั่งของลำน้ำที่มีน้ำตก และธรรมชาติที่สวย ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ถ้าไม่ไปก็ไม่รู้ก็ไม่ถึงอุ้มผางอย่างแท้จริง***
 


 

 


 

ฟรี สำหรับผู้พิชิตถนนลอยฟ้า
1,219 โค้ง ล่องแก่ง ชมน้ำตกทีลอซู

Certificate

 

บ้านภูดอย

 

บ้านภูเขา

 

บ้านภูเงิน

 

บ้านภูซาง

 

บ้านภูผา

 
    บ้านภูหิน

 

ร้านอาหารภูดอย

  ห้องประชุม

 

ล่องแก่งแม่กลองใหญ่
22 ก.ย. 50

 

เส้นทางล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง

 

ภูดอยแค้มป์ไซท์

 

ภาพบรรยากาศภูดอย

 

 ..............................................................................................................

ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท ใบอนุญาติเลขที่ 23/1239 637 ม.1 บ้านภูดอย อุ้มผาง ตาก โทร.055-561049, 561580, แฟกซ์ 055-561279 โดย
คุณภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย
Copyright (2003) Phudoi.com
with TAT license 23/1239 สายด่วน: 081-8868783